نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران
تماس با ما

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 1 خرداد 1398
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 1 خرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام 1 شهریور 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 شهریور 1398
اعلام نتایج داوری 1 شهریور 1398
تاریخ برگزاری 10شهریور98
برگزارکننده مرکز همایش ها
سامانه مدیریت همایش ها